Over de Stichting

WAT DOEN WE….

De Stichting St Gabriel’s Hospital Malawi is in december 2007 opgericht.  Aanvankelijk waren we  specifiek gericht op het St.Gabriel’s hospital in Namitete, vandaar de naam. In 2010 hebben we ons aandachtsgebied via onze notaris verruimd naar: alle missie gezondheidsinstellingen in de Central Region van Malawi.

Ons hoofddoel,- zoals omschreven in de statuten,-  is het ondersteunen en verbeteren van de gezondheidszorg…. dat doen we middels…

  1. het verstrekken van financiële middelen
  2. overdragen van kennis
  3. zelf mee-werken… d o e n…

Wat we doen en uitvoeren… alleen na overleg en in samenspraak en samenwerking met de lokale bestuurders… wij zijn er voor hen… niet andersom…. In alle afgelopen jaren is er op deze manier veel goeds tot stand gekomen… Veel donoren steunen het werk van onze stichting… veel dank daarvoor. Van de belastingen hebben wij de ANBI status gekregen, dat maakt de donaties belastingaftrekbaar.

Malawi is een zeer arm land. De kosten voor een redelijke gezondheidszorg kunnen bij lange na niet betaald worden door de lokale mensen. Daarom is onze  en andere hulp zinvol en nodig…. we blijven er mee doorgaan.. we gaan gewoon door…

Voorzitter: Jacob van Wijk

Giel de Pooter, secretaris penningmeester.

Willem Kerkhof, bestuurslid