Jaarverslagen 2017

Jaarverslagen 2017
Deze brief moge wat licht en warmte brengen in deze donkere dagen bij het begin van het nieuwe jaar.

Onze stichting bestaat 10 jaar. Op 19 december 2007 werden de statuten bij de notaris in Rotterdam getekend. In een statutenwijziging, 3 jaar later in augustus 2010, werden de doelstellingen van de stichting uitgebreid naar hulp aan en ondersteuning van missie ziekenhuizen en health centres in een groot gebied rondom Namitete en niet alleen ten behoeve van het St. Gabriel’s Hospital. De naam bleef hetzelfde. Die uitbreiding hebben we echt waar gemaakt. Het is een lange lijst van namen: Guilleme, Ludzi, Nambuma, Chitala en Ngodzi. Ook gingen we naar naar Kanyama en Tsangano, in het Dedza diocese: daar hebben we gebouwd en ondersteuning gegeven, alleen Dedza diocese is te ver weg gebleken; te lange afstanden.

In Madisi hospital zijn we pas in maart 2015 begonnen; we hebben er van meet af aan veel energie in gestoken. We zagen dat ondersteuning ECHT zinvol was; we gaan er mee door. We hebben in de eerste helft van dit jaar de bouw en verbouw van de nieuwe kinderafdeling kunnen voltooien; het resultaat is prachtig geworden. Hierbij een foto van de centrale verpleegsters post; Emmanuel, onze bouwer, staat erop: het is allemaal eigen ontwerp.

Er kwam ook een prachtige nieuwe ambulance voorrijden, gedeeltelijk uit privé fondsen, gedeeltelijk door onze stichting betaald. Op 9 november hebben we nog een zitbank in de ambulance gemonteerd. Ik wou zelf zien hoe het zat… Dat op 10 augustus de aartsbisschop van Lilongwe de nieuwe kinderafdeling en de ambulance heeft ingezegend, was al te lezen in een aparte nieuwsbrief in september. Voor 2018 blijft Madisi hoog op de lijst staan. Er komt weer een verbouwing, nu niet zo groot: een post-natal afdeling voor de moeders die bevallen zijn. Deze komt naast de verloskamer. We gaan ook het zonnen-paneel systeem uitbreiden: hierbij een foto van wat er al is. We breiden het systeem van nood-verlichting verder uit; de electriciteits voorziening is Malawi is nu slechter dan ooit.

Het stichtingsbestuur zat niet stil. Ons devies blijft, kleinschalig en 100% effectief. Er waren 3 vergaderingen. Giel, onze penningmeester, zorgt elk jaar weer voor correcte financiële jaarverslagen die op onze website zijn in te zien.

Mijn werk als arts op de kinderafdeling is ten einde gekomen: ik word daar niet meer gewenst. Mijn werk voor onze stichting gaat gewoon door. De redenen voor mijn vertrek zijn complex; ik zelf vind het ten onrechte. Ik heb 10 jaar lang met veel zorg en met veel medische interesse mijn best gedaan; het zij zo. Ik heb veel kennis in tuberculose bij kinderen opgedaan; daarom hier nog een laatste plaatje van Olipia, een meisje van 3,5, die herstelde van een zeer ernstige long TB; ze heeft het gehaald, haar moeder lacht… ik zal haar nooit vergeten; vlak voor mijn vertrek kon ze naar huis.

Allen, die onze stichting een goed hart toedragen, wil ik danken voor jullie steun.

Ik wens eenieder een gelukkig, gezond en … vrijgevig 2018.

Rotterdam, warme groet, Jacob van Wijk, voorzitter

Sinds een half jaar staat er een doodskisten winkeltje langs de weg naar het ziekenhuis; iemand met zakelijk inzicht….

Mij gaf het een glimlach… Zo kun je van tevoren uitkiezen.