Bestuursleden

Jacob van Wijk, Voorzitter

Vier jaar na mijn pensioen-als-huisarts begon ik in januari 2008 in het St Gabriel’s hospital in Namitete te werken als vrijwilliger tropenarts; ik vond er een plek waar ik me weer thuis voelde… ik had er al vanaf 1969 tot 1972 gewerkt als jonge tropenarts… ik was dus geen onbekende. Ik kwam al gauw in een ritme van elke anderhalve of 2 maanden op en neer tussen Namitete en Rotterdam… Ik begon op de kinderafdeling en medische zorg voor kinderen ben ik blijven doen. Na een paar jaar liet ik bij het ziekenhuis een eigen huis bouwen. Dit ging zo 10 jaar goed… maar jammer genoeg maakte gebrekkig ziekenhuisbestuur mij in 2017 ongewenst persoon in het St. Gabriels Hospital.

In 2018 verhuisde ik naar het Madisi Mission hospital; daar ging ik verder met mijn werk en maakte ik mijn kennis, kunde en ervaring daar verder ten nutte…. een huis bij het ziekenhuis werd voor mij verbouwd… Begin 2023 komt voor mij het St Gabriels Hospital weer in beeld… Malawische zusters nemen het beheer van het ziekenhuis over; voorlopig blijf ik wel in Madisi wonen.

Onze stichting is een goed hulpmiddel… het geeft doel en richting aan ons werk. Het vraagt van ons 3 bestuurders verantwoordelijkheid ten aanzien van al die goede mensen die hun donaties, soms grote bedragen, aan ons toevertrouwen. Afgelopen 16 jaar hebben wij daar veel goeds mee gedaan… veel gebouwd, veel vérbouwd, allerlei medische spullen, soms een ambulance aangeschaft. Samen met de mensen in Malawi hebben we mooie en bijzondere plannen gemaakt en uitgevoerd…. dat allemaal gefinancierd vanuit onze stichting.

Zolang het met mij goed blijft gaan qua mobiliteit en gezondheid…ik ga maar gewoon door en… ik doe het graag….

Oktober 2023, Jacob van Wijk, voorzitter